3.4.08

Årsmøte i velforeningen 16. april kl 19:00

Utekontakten i Bergen møter for spørsmål og orientering om situasjonen i Nygårdsparken.

Årsmøtet avholdes på lærerrommet til Møhlenpris skole. Dette er i 2. etasje og fra skoleplassen er inngangen i retning skrått til høyre når en kommer inn porten.


Sak 1: Åpning/godkjenning av innkalling
Sak 2: Godkjenning av saksliste
Sak 3: Valg av ordstyrer
Sak 4: Valg av referent
Sak 5: Årsberetning 2007
Sak 6: Regnskap 2007
Sak 7: Budsjett 2008
Sak 8: Innkomne saker (meld til oss per epost eller kommentar)
Sak 9: Valg


  • Møllardugnad lørdag 26. april
  • Parkdag søndag 8. juni

Velforeningen trenger flere aktive medlemmer!
Trafikksituasjonen – Hyblifisering – Nærmiljø - Barn og unge
Samarbeid med nabovelforeningene, Frivillighetssentralen, FAU,SK Djerv, Grønn Etat og Bergenhus og Årstad Kulturkontor
Kontingent 2008 Husstand kr. 150,- Sameie kr. 400,-

Ingen kommentarer: