22.5.06

Suksess med dugnad!

Tross dårlig vær var det mange som stilte opp og pyntet bydelene til 17. mai. Noen malte benker og bord, noen plukket søppel og andre pyntet bed. Vi håper at dette kan bli et årlig tiltak i bydelen. Neste år håper vi enda flere stiller opp. Takk for innsatsen!

Problembarnet i bydelen er området Tullins gate/Puddefjordsbroen. Her plukket djerve Møllargutter og -jenter 7 sekker søppel, men få dager etterpå er det nesten like ille. Vi vil be kommunen om flere søppelspann rundt om og forsøke å få en mer jevnlig rydding av området.

8.5.06

Møllardugnad 13. mai

Vi oppfordrer alle beboere til å ta et felles tak for å pynte opp bydelen til 17. mai. Følgende aktiviteter planlegges:
  • Rydding av søppel. Velforeningen stiller med hansker og sekker til brennbart restavfall (ikke møbler, hageavfall o.l.). Sekkene må plasseres på angitte steder for avhenting.
  • Maling av benker og bord. Velforeningen stiller med maling, koster og skraper.
Alt utstyr og dugnadsbevis hentes om morgenen ved Velforeningens kontor i Vitalitetssenteret. For de som ønsker å tyvstarte med maling før den 13., ta kontakt med oss per telefon eller epost. Man må regne med 2 strøk.

De som er med på dugnaden får forfriskninger (is og brus)
ved Spilde ca. kl. 14:00. Dugnadsbevis må fremvises!

For de som ønsker å pynte opp bed i gatetun, vil vi også tilby økonomisk bistand til innkjøp av planter og jord. Hvert enkelt sameie/husstand kan levere søknad til Velforeningen vedlagt kvitteringer innen 1. juni. Velforeningen søker om bistand fra kommunen v/ Grønn etat som vil bli fordelt til søkerne. Vi kan trolig regne med kun delvis dekning av kostnader, men håper dette kan bli et årlig tiltak!

7.5.06

20. mai - Ny energi rundt Damsgårdssundet

Her er programmet for den første aktivitetsdagen: Ny energi rundt Damsgårdssundet - visjoner for morgendagens bydel. Dagen blir fullpakket av aktiviteter for store og små både på Møhlenprissiden (Nygårdsparken, Høyteknologisenteret) og på Damsgårdssiden.