8.5.06

Møllardugnad 13. mai

Vi oppfordrer alle beboere til å ta et felles tak for å pynte opp bydelen til 17. mai. Følgende aktiviteter planlegges:
  • Rydding av søppel. Velforeningen stiller med hansker og sekker til brennbart restavfall (ikke møbler, hageavfall o.l.). Sekkene må plasseres på angitte steder for avhenting.
  • Maling av benker og bord. Velforeningen stiller med maling, koster og skraper.
Alt utstyr og dugnadsbevis hentes om morgenen ved Velforeningens kontor i Vitalitetssenteret. For de som ønsker å tyvstarte med maling før den 13., ta kontakt med oss per telefon eller epost. Man må regne med 2 strøk.

De som er med på dugnaden får forfriskninger (is og brus)
ved Spilde ca. kl. 14:00. Dugnadsbevis må fremvises!

For de som ønsker å pynte opp bed i gatetun, vil vi også tilby økonomisk bistand til innkjøp av planter og jord. Hvert enkelt sameie/husstand kan levere søknad til Velforeningen vedlagt kvitteringer innen 1. juni. Velforeningen søker om bistand fra kommunen v/ Grønn etat som vil bli fordelt til søkerne. Vi kan trolig regne med kun delvis dekning av kostnader, men håper dette kan bli et årlig tiltak!

Ingen kommentarer: