22.4.07

Møllardugnad lørdag 28. april kl. 10:00

Vi oppfordrer sameier, boligbyggelag, idrettslag og andre beboere til å ta et felles tak for å pynte opp bydelen til 17. mai. Følgende aktiviteter planlegges:
  • Rydding av søppel. Velforeningen stiller med hansker og sekker til brennbart restavfall (ikke møbler, sykler o.l.). Sekkene må plasseres ved returpunktet bak skolen eller i nordenden av gatetunet i Welhavens gate.
  • Maling av benker og bord der man ønsker et nytt strøk. Velforeningen stiller med maling og koster. Vi oppfordrer også om å benytte anledningen til å ta et malingsstrøk over evt. tagging på egne husvegger.
Alt utstyr og dugnadsbevis hentes om morgenen ved Thormøhlens gt 26/28. Evt. kan vi kontaktes per telefon 414 36 724.

De som er med på dugnaden får forfriskninger (is og brus) ved Spilde. Dugnadsbevis må fremvises!

For de som ønsker å pynte opp bed i gatetun, vil vi også tilby økonomisk bistand til innkjøp av planter og jord. Hvert enkelt sameie/husstand kan levere søknad til Velforeningen vedlagt kvitteringer innen 1. juni. Velforeningen søker om bistand fra Grønn etat som vil bli fordelt til søkerne. Vi kan ikke garantere full dekning av kostnader.