22.5.06

Suksess med dugnad!

Tross dårlig vær var det mange som stilte opp og pyntet bydelene til 17. mai. Noen malte benker og bord, noen plukket søppel og andre pyntet bed. Vi håper at dette kan bli et årlig tiltak i bydelen. Neste år håper vi enda flere stiller opp. Takk for innsatsen!

Problembarnet i bydelen er området Tullins gate/Puddefjordsbroen. Her plukket djerve Møllargutter og -jenter 7 sekker søppel, men få dager etterpå er det nesten like ille. Vi vil be kommunen om flere søppelspann rundt om og forsøke å få en mer jevnlig rydding av området.

8.5.06

Møllardugnad 13. mai

Vi oppfordrer alle beboere til å ta et felles tak for å pynte opp bydelen til 17. mai. Følgende aktiviteter planlegges:
  • Rydding av søppel. Velforeningen stiller med hansker og sekker til brennbart restavfall (ikke møbler, hageavfall o.l.). Sekkene må plasseres på angitte steder for avhenting.
  • Maling av benker og bord. Velforeningen stiller med maling, koster og skraper.
Alt utstyr og dugnadsbevis hentes om morgenen ved Velforeningens kontor i Vitalitetssenteret. For de som ønsker å tyvstarte med maling før den 13., ta kontakt med oss per telefon eller epost. Man må regne med 2 strøk.

De som er med på dugnaden får forfriskninger (is og brus)
ved Spilde ca. kl. 14:00. Dugnadsbevis må fremvises!

For de som ønsker å pynte opp bed i gatetun, vil vi også tilby økonomisk bistand til innkjøp av planter og jord. Hvert enkelt sameie/husstand kan levere søknad til Velforeningen vedlagt kvitteringer innen 1. juni. Velforeningen søker om bistand fra kommunen v/ Grønn etat som vil bli fordelt til søkerne. Vi kan trolig regne med kun delvis dekning av kostnader, men håper dette kan bli et årlig tiltak!

7.5.06

20. mai - Ny energi rundt Damsgårdssundet

Her er programmet for den første aktivitetsdagen: Ny energi rundt Damsgårdssundet - visjoner for morgendagens bydel. Dagen blir fullpakket av aktiviteter for store og små både på Møhlenprissiden (Nygårdsparken, Høyteknologisenteret) og på Damsgårdssiden.

5.4.06

Høringsplan for Puddefjordsområdet

Ifølge Bergen kommune legges det ut høringsplan i dag. Denne er tilgjengelig på kontoret i Allehelgensgt 5, eller på Bergen kommunes nettsider. Høringsfristen er 8. juni.

Om de får realisert visjonene sine, kan dette bli spennende for Møhlenpris. Industrien langs sjøkanten på Løvstakksiden blir erstattet med miljøvennlige boliger og de får et kultursenter tilknyttet en nyopprustet Nykrohnborg skole. Tilgangen til friområdene på Løvstakken skal gjøres bedre.

På denne siden av sundet blir det en stor utbygging fra Marineholmen og innover til Mjellemen i regi av Høyteknologisenteret og Rieber Eiendom. Første skritt blir Vitensenteret der første trinn skal stå ferdig medio 2007. Gangbroen over sundet kommer inn dit, og Nygårdsparken skal åpnes ned mot sjøen.

Så følg med! Vi håper det blir mer enn fagre ord.

3.4.06

Bro over Damsgårdssundet: Markering 20. mai

Fra 18. mai vil det bli arrangert flere seminarer om utvikling av byrommet fra Solheimsviken og ut mot Puddefjordsbroen. En del av disse seminarene har kommunen lagt til Vitalitetssenteret.

I denne sammenheng kommer idrettslagene Djerv og Nykrohnborg til å arrangere et idrettsarrangement og kanskje en gatefest for begge bydelene. Datoen er 20 mai, men innholdet er enda ikke klart. Følg med!

29.3.06

Vi inviterer til årsmøte

Årsmøtet finner sted onsdag 5. april kl. 19:00 i Cafeen på Vitalitetssenteret. Møt opp og si din mening! (Og få et stykke kake på kjøpet...). Se årsberetningen for 2005 her.

Orientering om utbyggingen rundt Damsgårdsundet
v/ Bente Florelius, Bergen Kommune.


Sak 1:Åpning og godkjenning av innkalling
Sak 2:Godkjenning av saksliste
Sak 3:Valg av ordstyrer
Sak 4:Valg av referent
Sak 5:Årsberetning 2005
Sak 6:Regnskap 2005
Sak 7: Budsjett 2006
Sak 8:Innkomne saker (meldefrist 22. mars)
Sak 9:Valg

Om trafikksituasjonen

Både FAU ved Møhlenpris skole og velforeningen har lenge arbeidet med tiltak for en bedre trafikksituasjon på Møhlenpris. Blant annet ble skilting av 30-sone på hele Møhlenpris vedtatt av kommunen i 2003, se her om skoleaksjonen. Tross mange purringer har dette stadig blitt utsatt. Siste tilbakemelding fra Bergen Kommune 23. mars var:

Må igjen beklage at saken stadig har tatt lengere tid enn vi hadde antatt. Ny fartssone for hele Møhlenpris har også krevet at parkeringssoneskilt i det samme område måtte endres litt. Samtidig har værforholdene tidligere gjort at vi har måttet utsette legging av humper. Entreprenøren er imidlertid nå igang i Fana og Arna og han er meddelt at vi ønsker å flytte Møhlenpris frem på "fremdriftsplanen". Vi regner nå med å være igang med skilting om kort tid og at humper vil være ferdig lagt innen et par uker.

Parkering ved Vitalitetssenteret

B&U-Djerv har tatt initiativ til å sette opp parkeringsforbudskilt for gatetunet mellom Vitalitetssenteret og banen. Dette avtalt med Bergen Parkeringsselskap hvor Djerv betaler skiltene.

Parkdagen 2006

Denne blir i år arrangert 27. august. Som de fleste vel har sett, pågår legging av fjernvarme i Nygårdsparken. Dette er planlagt avsluttet 1. juli. Vi valgte derfor å flytte dagen til etter ferien.

Nygårdsparkens Venner er med og planlegger årets opplegg - vi håper på en fin sensommerdag i parken.

Forøvrig skal parkgravingen etter ryktene resultere i en finere park med restaurering av veier og kanter. Lykke til, Grønn etat!

Følg Plan Z

Gangbroen over Damsgårdssundet tar form på papiret. Dansker skal sørge for en spennende tilknytting mellom bydelene. Se planene her.

28.3.06

Vil få skikk på Nygårdsparken

Møhlenpris Vel er en av initiativtakerne til den nystartete foreningen Nygårdsparkens venner, som skal være en pådriver for å ta bedre vare på vår grønne lunge. Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med oss og bli støttemedlem i foreningen.