5.4.06

Høringsplan for Puddefjordsområdet

Ifølge Bergen kommune legges det ut høringsplan i dag. Denne er tilgjengelig på kontoret i Allehelgensgt 5, eller på Bergen kommunes nettsider. Høringsfristen er 8. juni.

Om de får realisert visjonene sine, kan dette bli spennende for Møhlenpris. Industrien langs sjøkanten på Løvstakksiden blir erstattet med miljøvennlige boliger og de får et kultursenter tilknyttet en nyopprustet Nykrohnborg skole. Tilgangen til friområdene på Løvstakken skal gjøres bedre.

På denne siden av sundet blir det en stor utbygging fra Marineholmen og innover til Mjellemen i regi av Høyteknologisenteret og Rieber Eiendom. Første skritt blir Vitensenteret der første trinn skal stå ferdig medio 2007. Gangbroen over sundet kommer inn dit, og Nygårdsparken skal åpnes ned mot sjøen.

Så følg med! Vi håper det blir mer enn fagre ord.

3.4.06

Bro over Damsgårdssundet: Markering 20. mai

Fra 18. mai vil det bli arrangert flere seminarer om utvikling av byrommet fra Solheimsviken og ut mot Puddefjordsbroen. En del av disse seminarene har kommunen lagt til Vitalitetssenteret.

I denne sammenheng kommer idrettslagene Djerv og Nykrohnborg til å arrangere et idrettsarrangement og kanskje en gatefest for begge bydelene. Datoen er 20 mai, men innholdet er enda ikke klart. Følg med!