3.5.09

Dugnad 9. mai

Husk årlig Møllardugnad lørdag 9. mai:
  • Rydding av søppel. Vi har hansker og sekker til brennbart restavfall (ikke møbler, sykler o.l.). Sekkene plasseres ved returpunktet bak Møhlenpris skole eller i krysset Storms gate / Welhavens gate.
  • Maling av benker og bord. Vi har maling og koster.
  • Stelle bed i gatetun. På vegne av Grønn etat gir vi bistand til innkjøp av planter og jord. Søknad med kvitteringer må sendes innen 15. juni til Møhlenpris Velforening, Wolffsgt 12, 5006 Bergen.
Alt utstyr og dugnadsbevis hentes om morgenen ved Thormøhlens gt 26/28. Evt. kan vi kontaktes per telefon 414 36 724 eller 920 999 86.

21.4.09

Rusmiljøet i Nygårdsparken

Temaet rundt rusmiljøet i parken engasjerer og frustrerer mange. Møhlenpris velforening deltok fredag 17. april på møte i "Arbeidsgruppen om Nygårdsparken", ledet av kommunens byrådsavdeling for helse og omsorg v/Liv Røssland.

Forstemmende lite har skjedd. Utekontakten rapporterer at miljøet vokser, spesielt blant de yngre. Universistetet sier at flere bygg blir benyttet av miljøet.

Det flotteste innslaget stod politiet for. De skulle informere fra arbeidet med kriminalitetsbegrensning i og rundt Nygårdsparken samt utvikling av hjelpetiltak rettet mot rusmiljøet. Men politiet unnlot å stille til møtet i arbeidsgruppen.

De siste dagene ser det ut som om politiets aksjoner har redusert aktiviteten noe i parken, men vi står ovenfor høysesongen i mai/juni.

Mange beboere uttrykker nå et akutt behov for tiltak som kan begrense rusmiljøet til et mindre område øverst i parken og skjerme boligområdene rundt.