3.5.09

Dugnad 9. mai

Husk årlig Møllardugnad lørdag 9. mai:
  • Rydding av søppel. Vi har hansker og sekker til brennbart restavfall (ikke møbler, sykler o.l.). Sekkene plasseres ved returpunktet bak Møhlenpris skole eller i krysset Storms gate / Welhavens gate.
  • Maling av benker og bord. Vi har maling og koster.
  • Stelle bed i gatetun. På vegne av Grønn etat gir vi bistand til innkjøp av planter og jord. Søknad med kvitteringer må sendes innen 15. juni til Møhlenpris Velforening, Wolffsgt 12, 5006 Bergen.
Alt utstyr og dugnadsbevis hentes om morgenen ved Thormøhlens gt 26/28. Evt. kan vi kontaktes per telefon 414 36 724 eller 920 999 86.

Ingen kommentarer: