22.4.07

Møllardugnad lørdag 28. april kl. 10:00

Vi oppfordrer sameier, boligbyggelag, idrettslag og andre beboere til å ta et felles tak for å pynte opp bydelen til 17. mai. Følgende aktiviteter planlegges:
  • Rydding av søppel. Velforeningen stiller med hansker og sekker til brennbart restavfall (ikke møbler, sykler o.l.). Sekkene må plasseres ved returpunktet bak skolen eller i nordenden av gatetunet i Welhavens gate.
  • Maling av benker og bord der man ønsker et nytt strøk. Velforeningen stiller med maling og koster. Vi oppfordrer også om å benytte anledningen til å ta et malingsstrøk over evt. tagging på egne husvegger.
Alt utstyr og dugnadsbevis hentes om morgenen ved Thormøhlens gt 26/28. Evt. kan vi kontaktes per telefon 414 36 724.

De som er med på dugnaden får forfriskninger (is og brus) ved Spilde. Dugnadsbevis må fremvises!

For de som ønsker å pynte opp bed i gatetun, vil vi også tilby økonomisk bistand til innkjøp av planter og jord. Hvert enkelt sameie/husstand kan levere søknad til Velforeningen vedlagt kvitteringer innen 1. juni. Velforeningen søker om bistand fra Grønn etat som vil bli fordelt til søkerne. Vi kan ikke garantere full dekning av kostnader.

17.3.07

Årsmøtet 2007

Årsmøtet 2007 ble gjennomført uten større dramatikk. Hans-Carl Tveit kom og orienterte om status på planene for Møhlenpris skole, samt om midlertidig barnehage i Nygårdsparken.


Styret.

25.2.07

Gatekrysset ved Vitalitetssenteret

Etter mange års planlegging, kom kommunen endelig i fjor høst og smurte på litt asfalt for å lage en fartsdump før fotgjengerovergangen ved Spilde. Men etter et par måneder kom muldvarpene til gaten igjen, og når de var reist ... var dumpen borte vekk.

Noen har sikkert også sett at en av pullertene i krysset ved Thormøhlens gate er borte (den har vært løs lenge), noe som har ført til at driftige sjåfører kjører gjennom gaten ved skolen. En provisorisk gatesperring har blitt etablert med diverse skrot som muldvarpene over hadde glemt igjen.

Vi har påpekt dette til Samferdelsetaten i Bergen kommune Byutvikling, og fått et hyggelig svar tilbake. De er kjent med problemene og lover at:
  • Pullertene i krysset - arbeid med utbedring er bestilt og vil bli utført i løpet av våren.
  • Asfaltering med ny fartsdump skal gjøres innen kort tid, dersom været tillater det.
Vi krysser fingrene!

23.2.07

Årsmøte i velforeningen 7. mars

ÅRSMØTE onsdag 7. mars kl. 1900 i Vitalitetssenteret
  • Byråd for oppvekst Hans-Carl Tveit: Orientering om skolen og barnehagen
  • Utredning av ny veiforbindelse

Sak 1: Åpning/godkjenning av innkalling
Sak 2: Godkjenning av saksliste
Sak 3: Valg av ordstyrer
Sak 4: Valg av referent
Sak 5: Årsberetning 2006
Sak 6: Regnskap 2006
Sak 7: Budsjett 2007
Sak 8: Innkomne saker (frist for innmelding av saker 21. febr)
Sak 9: Valg

Velforeningen trenger flere aktive medlemmer!
  • Møllardugnad lørdag 28. april
  • Parkdag søndag 3. juni
Velforeningen jobber med trafikksituasjonen, hyblifisering, nærmiljø, barn og unge. Vi samarbeider med SK Djerv, nabovelforeninger, Frivillighetssentralen, Grønn Etat, FAU og Bergenhus og Årstad Kulturkontor.