29.3.06

Vi inviterer til årsmøte

Årsmøtet finner sted onsdag 5. april kl. 19:00 i Cafeen på Vitalitetssenteret. Møt opp og si din mening! (Og få et stykke kake på kjøpet...). Se årsberetningen for 2005 her.

Orientering om utbyggingen rundt Damsgårdsundet
v/ Bente Florelius, Bergen Kommune.


Sak 1:Åpning og godkjenning av innkalling
Sak 2:Godkjenning av saksliste
Sak 3:Valg av ordstyrer
Sak 4:Valg av referent
Sak 5:Årsberetning 2005
Sak 6:Regnskap 2005
Sak 7: Budsjett 2006
Sak 8:Innkomne saker (meldefrist 22. mars)
Sak 9:Valg

Om trafikksituasjonen

Både FAU ved Møhlenpris skole og velforeningen har lenge arbeidet med tiltak for en bedre trafikksituasjon på Møhlenpris. Blant annet ble skilting av 30-sone på hele Møhlenpris vedtatt av kommunen i 2003, se her om skoleaksjonen. Tross mange purringer har dette stadig blitt utsatt. Siste tilbakemelding fra Bergen Kommune 23. mars var:

Må igjen beklage at saken stadig har tatt lengere tid enn vi hadde antatt. Ny fartssone for hele Møhlenpris har også krevet at parkeringssoneskilt i det samme område måtte endres litt. Samtidig har værforholdene tidligere gjort at vi har måttet utsette legging av humper. Entreprenøren er imidlertid nå igang i Fana og Arna og han er meddelt at vi ønsker å flytte Møhlenpris frem på "fremdriftsplanen". Vi regner nå med å være igang med skilting om kort tid og at humper vil være ferdig lagt innen et par uker.

Parkering ved Vitalitetssenteret

B&U-Djerv har tatt initiativ til å sette opp parkeringsforbudskilt for gatetunet mellom Vitalitetssenteret og banen. Dette avtalt med Bergen Parkeringsselskap hvor Djerv betaler skiltene.

Parkdagen 2006

Denne blir i år arrangert 27. august. Som de fleste vel har sett, pågår legging av fjernvarme i Nygårdsparken. Dette er planlagt avsluttet 1. juli. Vi valgte derfor å flytte dagen til etter ferien.

Nygårdsparkens Venner er med og planlegger årets opplegg - vi håper på en fin sensommerdag i parken.

Forøvrig skal parkgravingen etter ryktene resultere i en finere park med restaurering av veier og kanter. Lykke til, Grønn etat!

Følg Plan Z

Gangbroen over Damsgårdssundet tar form på papiret. Dansker skal sørge for en spennende tilknytting mellom bydelene. Se planene her.

28.3.06

Vil få skikk på Nygårdsparken

Møhlenpris Vel er en av initiativtakerne til den nystartete foreningen Nygårdsparkens venner, som skal være en pådriver for å ta bedre vare på vår grønne lunge. Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med oss og bli støttemedlem i foreningen.