25.2.07

Gatekrysset ved Vitalitetssenteret

Etter mange års planlegging, kom kommunen endelig i fjor høst og smurte på litt asfalt for å lage en fartsdump før fotgjengerovergangen ved Spilde. Men etter et par måneder kom muldvarpene til gaten igjen, og når de var reist ... var dumpen borte vekk.

Noen har sikkert også sett at en av pullertene i krysset ved Thormøhlens gate er borte (den har vært løs lenge), noe som har ført til at driftige sjåfører kjører gjennom gaten ved skolen. En provisorisk gatesperring har blitt etablert med diverse skrot som muldvarpene over hadde glemt igjen.

Vi har påpekt dette til Samferdelsetaten i Bergen kommune Byutvikling, og fått et hyggelig svar tilbake. De er kjent med problemene og lover at:
  • Pullertene i krysset - arbeid med utbedring er bestilt og vil bli utført i løpet av våren.
  • Asfaltering med ny fartsdump skal gjøres innen kort tid, dersom været tillater det.
Vi krysser fingrene!

23.2.07

Årsmøte i velforeningen 7. mars

ÅRSMØTE onsdag 7. mars kl. 1900 i Vitalitetssenteret
  • Byråd for oppvekst Hans-Carl Tveit: Orientering om skolen og barnehagen
  • Utredning av ny veiforbindelse

Sak 1: Åpning/godkjenning av innkalling
Sak 2: Godkjenning av saksliste
Sak 3: Valg av ordstyrer
Sak 4: Valg av referent
Sak 5: Årsberetning 2006
Sak 6: Regnskap 2006
Sak 7: Budsjett 2007
Sak 8: Innkomne saker (frist for innmelding av saker 21. febr)
Sak 9: Valg

Velforeningen trenger flere aktive medlemmer!
  • Møllardugnad lørdag 28. april
  • Parkdag søndag 3. juni
Velforeningen jobber med trafikksituasjonen, hyblifisering, nærmiljø, barn og unge. Vi samarbeider med SK Djerv, nabovelforeninger, Frivillighetssentralen, Grønn Etat, FAU og Bergenhus og Årstad Kulturkontor.