23.2.07

Årsmøte i velforeningen 7. mars

ÅRSMØTE onsdag 7. mars kl. 1900 i Vitalitetssenteret
  • Byråd for oppvekst Hans-Carl Tveit: Orientering om skolen og barnehagen
  • Utredning av ny veiforbindelse

Sak 1: Åpning/godkjenning av innkalling
Sak 2: Godkjenning av saksliste
Sak 3: Valg av ordstyrer
Sak 4: Valg av referent
Sak 5: Årsberetning 2006
Sak 6: Regnskap 2006
Sak 7: Budsjett 2007
Sak 8: Innkomne saker (frist for innmelding av saker 21. febr)
Sak 9: Valg

Velforeningen trenger flere aktive medlemmer!
  • Møllardugnad lørdag 28. april
  • Parkdag søndag 3. juni
Velforeningen jobber med trafikksituasjonen, hyblifisering, nærmiljø, barn og unge. Vi samarbeider med SK Djerv, nabovelforeninger, Frivillighetssentralen, Grønn Etat, FAU og Bergenhus og Årstad Kulturkontor.

Ingen kommentarer: