21.4.09

Rusmiljøet i Nygårdsparken

Temaet rundt rusmiljøet i parken engasjerer og frustrerer mange. Møhlenpris velforening deltok fredag 17. april på møte i "Arbeidsgruppen om Nygårdsparken", ledet av kommunens byrådsavdeling for helse og omsorg v/Liv Røssland.

Forstemmende lite har skjedd. Utekontakten rapporterer at miljøet vokser, spesielt blant de yngre. Universistetet sier at flere bygg blir benyttet av miljøet.

Det flotteste innslaget stod politiet for. De skulle informere fra arbeidet med kriminalitetsbegrensning i og rundt Nygårdsparken samt utvikling av hjelpetiltak rettet mot rusmiljøet. Men politiet unnlot å stille til møtet i arbeidsgruppen.

De siste dagene ser det ut som om politiets aksjoner har redusert aktiviteten noe i parken, men vi står ovenfor høysesongen i mai/juni.

Mange beboere uttrykker nå et akutt behov for tiltak som kan begrense rusmiljøet til et mindre område øverst i parken og skjerme boligområdene rundt.