5.4.06

Høringsplan for Puddefjordsområdet

Ifølge Bergen kommune legges det ut høringsplan i dag. Denne er tilgjengelig på kontoret i Allehelgensgt 5, eller på Bergen kommunes nettsider. Høringsfristen er 8. juni.

Om de får realisert visjonene sine, kan dette bli spennende for Møhlenpris. Industrien langs sjøkanten på Løvstakksiden blir erstattet med miljøvennlige boliger og de får et kultursenter tilknyttet en nyopprustet Nykrohnborg skole. Tilgangen til friområdene på Løvstakken skal gjøres bedre.

På denne siden av sundet blir det en stor utbygging fra Marineholmen og innover til Mjellemen i regi av Høyteknologisenteret og Rieber Eiendom. Første skritt blir Vitensenteret der første trinn skal stå ferdig medio 2007. Gangbroen over sundet kommer inn dit, og Nygårdsparken skal åpnes ned mot sjøen.

Så følg med! Vi håper det blir mer enn fagre ord.

Ingen kommentarer: