21.4.08

Møllardugnad lørdag 26. april

Som i foregående år, oppfordrer vi alle beboere om å pynte opp bydelen til våren.

  • Rydding av søppel. Velforeningen stiller med hansker og sekker til brennbart restavfall (ikke møbler, sykler o.l.). Sekker plasseres ved returnpunkt bak Møhlenpris skole eller i krysset Welhavens gate / Storms gate.
  • Maling av benker og bord der man ønsker et nytt strøk. Velforeningen stiller med maling og koster. Ta gjerne også et malingsstrøk over evt. tagging på egne husvegger.
  • Stelle bed i gatetun. På vegne av Grønn etat gir vi bistand til planter og jord. Søknad med kvitteringer må leveres til Velforeningen innen 1. juni.
Utstyr og dugnadsbevis hentes om morgenen ved Thormøhlens gt 26/28. Evt. kan vi kontaktes per telefon 414 36 724.

De som er med på dugnaden får forfriskninger (is og brus) ved Spilde. Dugnadsbevis må fremvises!

Ingen kommentarer: